aulestad_10

Bjørnson utenfor hovedbygningen

aulestad_16

Fotografiet er tatt etter 1903, men før 1905. Folkestua eller forpakterboligen er oppført, men glassverandaen mangler på vestveggen av hovedhuset.

aulestad_var_6

Det er vår. Gjesteværelset i andre etasje har fått vindu mot øst. Stallen nedenfor drengestua er flyttet.

aulestad_11

Postkortet er fra etter 1900 da gjesteværelset fikk vindu.

aulestad_9

H.H. Lies fotografi fra 1903 viser gården med slåtten liggende klar for hesjing. Stallen er flyttet.

aulestad_bb_1908_14

1900 - 1908

Bjørnson during a walk outside the main building in 1900. The major repair work undertaken at the start of the century has not yet been completed. The wall facing the courtyard does not have any skirting, meaning no horizontal panelling and water boards at a hight of one metre.

The overview image shows Øvre and Nedre (upper and lower) Aulestad with the tenant farmer cottage and the store house situated at Nedre Aulestad. The flags at Øvre Aulestad bear witness to a welcoming house for visitors from the whole of the world, not least the Nordic countries.